Alt

BİMD 3D MODEL

LAYİHƏLƏRİNİZİN AĞILLI HƏLLİ

Alt

SCAN TO BİM

LAZER ÇƏKİLİŞLƏRİ VƏ BİM MODELLƏRİ

LAZER TEXNOLOGİYASI

Layihələndirmədə yeni texnologiyalar işi yüksək peşəkar səviyyədə yerinə yetirməyə imkan verir. Virtual və əlavə reallıq texnologiyaları ilə birləşən 3D modelləşdirmə müxtəlif obyektlərin - mühəndislik məhsullarından tutmuş memarlıq və tikinti sahəsində irimiqyaslı layihələrədək layihələndirilməsi üçün perspektivli üsuldur. Layihə sənədlərinin hazırlanmasının müxtəlif mərhələlərində bu texnologiyalardan istifadənin cəlbediciliyi modellərin yaradılması sürətinin artmasında və bütün layihələndirmə prosesinin göz qabağında olmasındadır.

3D modellərdən istifadə edərək tətbiq etdiyimiz layihələndirmə texnologiyası sifarişçiyə obyekti hər tərəfdən görməyə imkan verir. Belə bir layihəyə malik olmaqla, sifarişçi təkcə tikinti müddəti üçün deyil, həm də istismar üçün obyekt haqqında bütün məlumatları əldə edir. Bu, obyektin həyat dövrü çərçivəsində bu gün xüsusilə aktualdır. 3D modelin əyaniliyi təcrübədə yaxşı işləyir və tikinti mərhələsində səhv qərarların qarşısını almağa imkan verir

Eyni zamanda, müasir texnologiyaların tətbiqi ən qısa müddətdə yüksək keyfiyyətli hazır çertyojlar əldə etməyə imkan verir. İqtisadi səmərəlilik baxımından səhvlərin minimuma endirilməsi istehsal xərclərini azaldır və Müştəri öz probleminin obyektiv optimal həllini tapa bilər.