Alt

BİMD 3D MODEL

LAYİHƏLƏRİNİZİN AĞILLI HƏLLİ

Alt

SCAN TO BİM

LAZER ÇƏKİLİŞLƏRİ VƏ BİM MODELLƏRİ

ŞƏHƏRSALMA

Şəhərsalmanın, dünyanın müxtəlif yerlərində şəhər və rayon planlaşdırması, regional planlaşdırma, şəhərsalma, kənd planlaşdırması, şəhərin inkişafı, fiziki planlaşdırma, şəhər təsərrüfatının idarə edilməsi və ya analoji kombinasiya kimi adı çəkilir.

Şəhər planlaşdırması, nəqliyyat, rabitə və paylayıcı şəbəkələr kimi şəhər ərazilərinə gedən, hava, su və infrastruktur daxil olmaqla, torpaqdan istifadənin və tikilmiş mühitin işlənməsi və layihələndirilməsinə yönəlmiş texniki və siyasi prosesdir. Ənənəvi olaraq, şəhərsalma yaşayış məntəqələrinin fiziki yerləşməsinin baş planlaşdırması üçün yuxarıdan-aşağıya yanaşmaya əsaslanır. Əsas diqqət səmərəlilik, sanitariya, ətraf mühitin mühafizəsi və istifadəsi, baş planların sosial və iqtisadi fəaliyyətə təsirini özündə əks etdirən ictimai rifaha ayrılır. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırmasında əsas sosial və ətraf mühit göstəricilərinə geniş yer ayrılır ki, bu da davamlılıq standartlarını qoruyarkən insanların sağlamlığını və rifahını yaxşılaşdırmaq üçün bir alət kimi diqqət planlaşdırmanın üzərində cəmlənir. 

Şəhərsalma insanların müəyyən ərazidə necə yaşayacaqları, işləyəcəkləri və istirahət edəcəkləri ilə əlaqədar suallara cavab verir və beləliklə də, şəhər, şəhərətrafı və kənd yerlərində nizamlı inkişafı istiqamətləndirir. Şəhərsalanlar ilk növbədə məskunlaşma və icmanın planlaşdırılması ilə məşğul olsalar da, onlar həm də malların, resursların, insanların və tullantıların səmərəli daşınmasının planlaşdırılmasına cavabdehdirlər; su və elektrik kimi əsas ehtiyacların paylanması; bütün təbəqələr, mədəniyyətlər və ehtiyacları olan insanlar üçün aidiyyət hissi və imkanlar; iqtisadi artım və ya biznesin inkişafı; sağlamlığın yaxşılaşdırılması və təbii ekoloji əhəmiyyət kəsb edən ərazilərin qorunması, həmçinin tarixi abidələrin və tikilmiş ətraf mühitin qorunmasına aktiv töhfə verir. Şəhərsalma dinamik bir sahədir, çünki insanların necə yaşaması, işləməsi və əylənməsi ilə bağlı suallar zamanla dəyişir. Bu dəyişikliklər planlaşdırma metodologiyalarında, zona kodları və siyasətlərində daim öz əksini taparaq onu yüksək texnologiyalı, siyasi, sosial, iqtisadi və ekoloji sahəyə çevirir.